Csőtörés bemérés

A probléma felderítése műszeres bemérés segítségével hatékonyan elvégezhető. Gyakran előfordul csőrepedés a falban vagy gipszkarton rendszerekben, de nem ritka a földben nyugvó csőrendszerek meghibásodása sem, melynek bemérése és javítása házilag szinte lehetetlen, hiszen a csőrepedés vagy törés helyének meghatározása a megfelelő műszeres bemérés nélkül nem kivitelezhető.

A hagyományos javítási módszereket használva szinte bizonyos, hogy a csőrepedés vagy csőtörés javítása nem megoldható a lakás vagy kert teljes felforgatása nélkül. A mai modern berendezések segítségével azonban, a szivárgás pontos helyének beméréséhez nincsen szükség falat vagy csempét bontani, ezek a szakszerű módszerek bontás nélkül is eredményesek.

Csőtörés bemérés műszerekkel

A csőtörés bemérését alapvetően a következő módszerekkel szokták elvégezni:

  • elektroakusztikus hibahely keresővel
  • korrelációs vizsgálattal
  • jelzőgázos vizsgálattal
  • nyomvonal meghatározással

Elektroakusztikus keresés

A vízszivárgás keresés egyik legjobb módszere a csőből kiszökő víz által generált hanghullámok behatárolása. Ennek meghatározásához, rendkívül modern elektroakusztikus hibahely kereső műszer használatos, mely digitális szűrőtechnikával rendelkezik, így a vízszivárgás keresése hatékonyan elvégezhető.

korrelációs műszeres bemérés

Korrelációs csőtörés bemérés

Sok esetben az emberek nem maguk építette házban laknak, így nincs pontos képük a föld alatt futó cső- és vezetékrendszerekről. A korrelációs keresés segítségével adott két pont közti hibahely meghatározása válik lehetővé. A víz keltette zajt, a cső két végére közvetlenül – vagy azokkal kapcsolatban lévő szerelvényekre – szerelt érzékelők rádiós összeköttetés segítségével a központi egységnek továbbítják. A berendezés az előre definiált paraméterek (anyag, átmérő, hossz), valamint a két irányból érkező zaj (korreláció) együttes figyelembevételével kiszámolja az érzékelőktől mért hibatávolságot, ezáltal egészen pontos bemérés válik lehetővé. Ezen eszközök egyik legfontosabb tulajdonsága a nagy rádiós hatótávolság, hiszen ezáltal hosszabb csőszakaszok bemérése válik lehetővé. További fontos szempont lehet, hogy mind a központi, mind az adóegységeken a szivárgási zajokba fejhallgatóval bele lehessen hallgatni.

Jelzőgázos vizsgálat

Ezzel a módszerrel a vízvezetékek földben lévő nyomvonalának ismerete nélkül is eredményesen bemérhető a vízszivárgás. A jelzőgázos mérések jól bevált módszernek tekinthetők akár az épületen belüli (pl. padlófűtési rendszerek) vagy az olyan apró hibahelyek meghatározásához is, melyekre az akusztikus módszerek nem adnak megfelelő pontosságot.

jelzőgázas műszeres bemérés

HL H2 jelzőgázas készülék

A bemérés a vizsgált vezeték hidrogén-nitrogén jelzőgázzal való feltöltésével kezdődik (pl. tűzcsapon keresztül). Ezt követően a hidrogén az első lehetséges repedésen kiszökik és kis molekuláris struktúrájának köszönhetően, szinten bármely talajrétegen képes keresztülhatolni, hogy függőleges irányban terjedve elérje a földfelszínt. A maximális gázkoncentráció pontosan a hibahely fölött lesz érzékelhető, melyet a készülék kijelzőjén az akusztikus jeleket figyelve megállapíthatunk. Az itt használt jelzőgáz se nem gyúlékony, se nem mérgező és nem szennyezi a környezetet sem.

Nyomvonal keresés

A jelgenerátor és vevőegység segítségével a készülék képes pontosan meghatározni a víz, gáz, elektromos vezetékek, csatornarendszerek nyomvonalát. A hatékonyság növelése céljából ezt a vizsgálatot kamerás csővizsgálattal szokás kiegészíteni. Sok balesetveszélyes szituáció és anyagi kár kerülhető el a nyomvonalak - az építkezés megkezdése előtti - feltérképezésével.